BLOG.CYBERCRATE.PL

Kreatywnie o technologii

Sortowanie z pythonem

Sortowanie bąbelkowe i jego wizualizacja

W drugim już artykule z serii o sortowaniu, chciałbym zaznajomić Cię z kolejnym rodzajem sortowania – sortowaniem bąbelkowym. Legenda którą kiedyś usłyszałem, głosi, że nazwa wywodzi się od bąbelków w złocistym gazowanym napoju, bowiem jak owa legenda głosi, bąbelki większe wypływają szybciej do góry, a w tym algorytmie wygląda to podobnie.  Będziemy zamieniali elementy tak, że będzie wyglądało to jakby największe wypływały na powierzchnię. 

Zainteresowanych tematem odsyłąm również do pierwszego artykułu z tej serii

Algorytm - sortowanie bąbelkowe

Spróbuję wytłumaczyć to w podobnie prosty sposób jak w poprzednim artykule. Wyobraźmy sobie, że na stole układamy, w linii,  kartoniki z liczbami. Teraz, korzystając z dwóch rąk, rozpoczynamy sortowanie. Lewą rękę kładziesz na pierwszym kartoniku, a prawą na drugim. Podnosisz kartoniki i porównujesz czy, są we właściwej kolejności, jeśli nie – zamieniasz je miejscami i odkładasz, jeśli są w dobrej – po prostu odkładasz. Teraz przesuwasz się o jeden kartonik w prawo – lewa ręka wędruje na drugi kartonik, a prawa na trzeci i ponownie porównujemy. Robimy tak, aż nie dojdziemy prawą ręką do ostatniego kartonika. Teraz patrząc na tą linię kartoników, możemy zauważyć, że jeden jest już na pewno na swoim miejscu – ostatni. Możemy więc kontynuować naszą zabawę – zaczynamy od początku, lewa ręka na pierwszy, a prawa na drugi i porównujemy. Tylko tym razem zakończymy, nie gdy prawa ręka wyląduje na ostatnim, a na przedostatnim. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta – ostatni jest już posortowany i “zapominamy o nim”. Gdy i tą rundę zakończymy, kolejna odbędzie się w bardzo podobny sposób. Kiedy skończymy? Proste! Ostatnia runda będzie wyglądała tak, że mamy dwa elementy – zamieniamy je, albo nie. Ostatniego nie ma co sortować, bo jak można zauważyć, jeden element jest zawsze posortowany.

No to teraz tylko szybki pomysł jak to zrobić, aby fajnie to w komputerze wyglądało – tak jak poprzednio do zobrazowania wartośc liczbowych, użyjemy słupków o różnych wysokościach. Poniżej również szybka animacja, tak aby zobaczyć jak to działa.

Kod w pythonie - sortowanie bąbelkowe

def sortowanie_babelkowe(tablica):
  n = len(tablica)
  for i in range(n):       #ile elementów jest już posortowanych
    for j in range(n-i-1):
      print(tablica)     # wizualizacja dla debugowania
      itA = j         # iterator A
      itB = j+1        # iterator B
      #print(f"Porównanie pary: tablica[{itA}] = {tablica[itA]}, tablica[{itB}] = {tablica[itB]}")
      if tablica[itA]>tablica[itB]:  # elementy nieprawidłowe - zamiana
        tablica[itA],tablica[itB] = tablica[itB],tablica[itA]
    print(tablica) # wizualizacja dla debugowania
    print("Posortowano", i+1, "elementów")
  print(tablica) # wizualizacja dla debugowania

Muszę się przyznać, że napisałem ten kod przed wymyśleniem analogii z rękoma, a więc chyba czas to troszeczkę przepisać, aby łatwiej było patrzeć na niego. Poniżej prezentuję owoc kilku minut pracy – wydaje mi się że dużo czytelniejszy dla początkujących i w 100% kompatybilny z opisem powyżej 😉

def sortowanie_babelkowe(tablica):
  n = len(tablica)
  posortowane = 0
  lewa = 0
  prawa = 0
  while n-posortowane > 1:
    lewa = 0
    prawa = 1
    ostatni = n-posortowane-1
    # -1 powyżej jest dladego, że iteretory liczymy od zera
    print(tablica) # wizualizacja dla debugowania
    while prawa<=ostatni:
      #print(f"Porównanie pary: tablica[{lewa}] = {tablica[lewa]}, tablica[{prawa}] = {tablica[prawa]}")
      if tablica[lewa] > tablica[prawa]:
        tablica[lewa], tablica[prawa] = tablica[prawa], tablica[lewa]
      lewa+=1
      prawa+=1
      print(tablica) # wizualizacja dla debugowania
    posortowane+=1
    print("Posortowano", posortowane, "elementów")
  print(tablica) # wizualizacja dla debugowania

Pod spodem, dorzucam jeszcze obrazek z tego jak ten kod działa. Tak na marginesie, widać że python nie umie polskiego 😀 na 4 próby, w 4 nie radzi sobie z odmianą  “końcówków”

>>> sortowanie_babelkowe_2([5,4,3,2,1])
[5, 4, 3, 2, 1]
[4, 5, 3, 2, 1]
[4, 3, 5, 2, 1]
[4, 3, 2, 5, 1]
[4, 3, 2, 1, 5]
Posortowano 1 elementów
[4, 3, 2, 1, 5]
[3, 4, 2, 1, 5]
[3, 2, 4, 1, 5]
[3, 2, 1, 4, 5]
Posortowano 2 elementów
[3, 2, 1, 4, 5]
[2, 3, 1, 4, 5]
[2, 1, 3, 4, 5]
Posortowano 3 elementów
[2, 1, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 4, 5]
Posortowano 4 elementów
[1, 2, 3, 4, 5]

Trzeba jednak przyznać, że pierwszy kod jest troszkę krótszy, ale mimo to, dla lepszego zobrazowania jak wizualizacja algorytmu sortowania bąbelkowego jest realizowana w pygame, będę rzymał się drugiej implementacji. I tutaj warto też zauważyć, bardzo, ale to bardzo ważną rzecz – programu nie uczymy się na pamięć! Nawet tutaj, gdzie algorytm jest jasno określony, możemy napisać go na bardzo wiele sposobów, dlatego też nauczyć się możemy jedynie składni języka i jakichś sztuczek, ale płynność w posługiwaniu się nim, czyli pisaniu programów, musimy wypracować. I tutaj niestety jest jedna droga – pisać, pisać i jeszce raz pisać, popatrzeć na kod kogoś innego, nabrać inspiracji, pisać, pisać i jeszcze raz pisać.

Wizualizacja - pygame i sortowanie bąbelkowe

Elementy kodu wykorzystamy z poprzedniego projektu. O nich napiszę tylko kilka słów, dla ciekawskich, pozostawiam link do poprzedniego artykułu w którym te elementy zostały dokładniej opisane.

To zaczynamy standardowo od importów, takich jak w ostatnim programie, oraz funkcji która nas uratuje przed zawieszaniem się programu przy interakcji z okienkiem pygame.

import pygame
from pygame.locals import *
from random import randint
import time

def eventHandling():
   for event in pygame.event.get():
     if event.type == QUIT:
       pygame.quit()
       return False
   return True

Lubię sobie ułatwiać życie, więc dodam jeszcze enum, który określi mi aktualny stan naszej wizualizacji

class Stan(Enum):
  Zwykly = 1
  Zmiana = 2   # Zamieniamy miejscami
  Ok = 3     # Kolejność jest ok

Kolejna rzecz, to funkcja determinująca kolor słupka, na podstawie pozycji “rąk”, oraz stanu wizualizacji

def kolor(i,lewa,prawa,stan: Stan):
  kolorLewa    = (255,165,0)
  kolorPrawa   = (255,165,0)
  kolorZamiana  = (255,0,0)
  kolorOk     = (0,255,0)
  kolorZwykle   = (0,0,0)
  
  if stan == Stan.Zmiana and (i == lewa or i == prawa):
    return kolorZamiana
  if stan == Stan.Ok and (i == lewa or i == prawa):
    return kolorOk
  if i == lewa:
    return kolorLewa
  if i == prawa:
    return kolorPrawa
  return kolorZwykle

Kolejny element, to funkcja rysująca. Weźmiemy tą samą co w poprzednim projekcie i przystosujmy do nowego zadania

def rysuj(tabela,szer,wys,surface,lewa,prawa,stan):
   eventHandling()
   surface.fill((255, 255, 255))
   maksimum = max(tabela)
   wspolczynnik = wys//maksimum
   szerokosc_slupka = szer//len(tabela)
   for i in range(len(tabela)):
     color=kolor(i,lewa,prawa,stan)
     wartosc = tabela[i]
     wysokosc_slupka = wartosc*wspolczynnik
     margines_gorny = wys-wysokosc_slupka
     margines_lewy = szerokosc_slupka*i
     rectangle = pygame.Rect(margines_lewy,margines_gorny,szerokosc_slupka,wysokosc_slupka)
     pygame.draw.rect(surface, color, rectangle)
   pygame.display.flip()

Okazuje się, że zbyt wiele zmian nie było tutaj koniecznych. Kolejnym krokiem będzie połączenie funkcji sortującej z funkcją rysującą.

def sortowanie_babelkowe(tablica,szer,wys,surface, czekaj_ms):
  n = len(tablica)
  posortowane = 0
  lewa = 0
  prawa = 0
  while n-posortowane > 1:
    lewa = 0
    prawa = 1
    ostatni = n-posortowane-1
    while prawa<=ostatni:
      rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zwykly)
      pygame.time.wait(czekaj_ms)
      if tablica[lewa] > tablica[prawa]:
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zmiana)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
        tablica[lewa], tablica[prawa] = tablica[prawa], tablica[lewa]
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Ok)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
      else:
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Ok)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
      lewa+=1
      prawa+=1
    posortowane+=1
  rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zwykly)

Następnym elementem, będzie przygotowanie wrappera wszystkich procedur potrzebnych do uruchomienia naszego programu i obliczania czasu działania sortowania. Wrappera oraz jeszcze jedną funkcję – odpowiedzialną za wypisanie czasu działania, zapożyczymy również z poprzedniego projektu.

def wypiszCzas(surface, czas):
   font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 15)
   color=(255,0,0)
   text_surface = font.render("Czas wykonania: "+str(round(czas,6)), True, color)
   surface.blit(text_surface, dest=(10,10))
   pygame.display.flip()

def run(tablica, szer, wys, czekaj_ms):
   pygame.init()
   surface = pygame.display.set_mode((szer,wys))
   czas_start=time.time()
   sortowanie_babelkowe(tablica, szer, wys, surface, czekaj_ms)
   czas_stop=time.time()
   czas=czas_stop-czas_start
   wypiszCzas(surface,czas)
   waiting = True
   while waiting:
     waiting=eventHandling()
   return czas

Ostatni element, to tak jak poprzednio, funkcje dla leniwców – losowa tablica i opakowanie całości

def randomArray(rozmiar, minimalna, maksymalna):
   wynik=[]
   for i in range(rozmiar):
     wynik.append(randint(minimalna,maksymalna))
   return wynik
def sortujLosowaTablice(szer_okna, wys_okna, czekaj_ms, ilosc_elementow, minimalny, maksymalny):
   return run(randomArray(ilosc_elementow, minimalny, maksymalny),szer_okna, wys_okna, czekaj_ms)

sortujLosowaTablice(400,400,60,40,0,100)

I tak właśnie prezentuje się nasz piękny, gotowy kod:

import pygame
from pygame.locals import *
from random import randint
import time

def eventHandling():
   for event in pygame.event.get():
     if event.type == QUIT:
       pygame.quit()
       return False
   return Truefrom enum import Enum
 
class Stan(Enum):
  Zwykly = 1
  Zmiana = 2
  Ok = 3

def kolor(i,lewa,prawa,stan: Stan):
  kolorLewa    = (255,165,0)
  kolorPrawa   = (255,165,0)
  kolorZamiana  = (255,0,0)
  kolorOk     = (0,255,0)
  kolorZwykle   = (0,0,0)
  
  if stan == Stan.Zmiana and (i == lewa or i == prawa):
    return kolorZamiana
  if stan == Stan.Ok and (i == lewa or i == prawa):
    return kolorOk
  if i == lewa:
    return kolorLewa
  if i == prawa:
    return kolorPrawa
  return kolorZwykle

def rysuj(tabela,szer,wys,surface,lewa,prawa,stan):
   eventHandling()
   surface.fill((255, 255, 255))
   maksimum = max(tabela)
   wspolczynnik = wys//maksimum
   szerokosc_slupka = szer//len(tabela)
   for i in range(len(tabela)):
     color=kolor(i,lewa,prawa,stan)
     wartosc = tabela[i]
     wysokosc_slupka = wartosc*wspolczynnik
     margines_gorny = wys-wysokosc_slupka
     margines_lewy = szerokosc_slupka*i
     rectangle = pygame.Rect(margines_lewy,margines_gorny,szerokosc_slupka,wysokosc_slupka)
     pygame.draw.rect(surface, color, rectangle)
   pygame.display.flip()

def sortowanie_babelkowe(tablica,szer,wys,surface, czekaj_ms):
  n = len(tablica)
  posortowane = 0
  lewa = 0
  prawa = 0
  while n-posortowane > 1:
    lewa = 0
    prawa = 1
    ostatni = n-posortowane-1
    while prawa<=ostatni:
      rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zwykly)
      pygame.time.wait(czekaj_ms)
      if tablica[lewa] > tablica[prawa]:
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zmiana)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
        tablica[lewa], tablica[prawa] = tablica[prawa], tablica[lewa]
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Ok)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
      else:
        rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Ok)
        pygame.time.wait(czekaj_ms)
      lewa+=1
      prawa+=1
    posortowane+=1
  rysuj(tablica,szer,wys,surface,lewa,prawa,Stan.Zwykly)

def wypiszCzas(surface, czas):
   font = pygame.font.Font(pygame.font.get_default_font(), 15)
   color=(255,0,0)
   text_surface = font.render("Czas wykonania: "+str(round(czas,6)), True, color)
   surface.blit(text_surface, dest=(10,10))
   pygame.display.flip()

def run(tablica, szer, wys, czekaj_ms):
   pygame.init()
   surface = pygame.display.set_mode((szer,wys))
   czas_start=time.time()
   sortowanie_babelkowe(tablica, szer, wys, surface, czekaj_ms)
   czas_stop=time.time()
   czas=czas_stop-czas_start
   wypiszCzas(surface,czas)
   waiting = True
   while waiting:
     waiting=eventHandling()
   return czas

def randomArray(rozmiar, minimalna, maksymalna):
   wynik=[]
   for i in range(rozmiar):
     wynik.append(randint(minimalna,maksymalna))
   return wynik
  
def sortujLosowaTablice(szer_okna, wys_okna, czekaj_ms, ilosc_elementow, minimalny, maksymalny):
   return run(randomArray(ilosc_elementow, minimalny, maksymalny),szer_okna, wys_okna, czekaj_ms)

sortujLosowaTablice(400,400,90,40,0,100)

Autor: Jakub Skrzyński
Korekta językowa: Wojciech Łyk

Scroll to Top